PRESENTASI PROGRAM DIV. BAHASA PPIT IMAM SYAFI’I

Batam, 27 November 2018 Bismillah Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wasallam. Bahasa arab merupakan bahasa induk agama Islam. Seseorang tidak akan menjadi ‘alim, berilmu dan ulama jika tidak menguasai Bahasa Arab. berkata Umar bin Khattab : تعلموا العربية فإنها جزء…

Read More

IFTITAH MASJID ARRUMI – PPIT IMAM SYAFI’I BATAM

Alhamdulillaah segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wasallam. Amma ba’du Alhamdulillah pada hari ini atas berkat rahmat Allah kemudian berkat infaq dari keluarga Arrumi di Kuwait sempurnalah pembangunan Masjid Arrumi lantai 1. Semoga ini menjadi amal jariyah buat seluruh kaum muslimin yang…

Read More